vodný mlyn – úvod

  • viacpodlažný vodný mlyn je národná kultúrna pamiatka, ktorej základy siahajú do 18. storočia
  • umožňuje prehliadky pôvodných priestorov mlyna z 19. storočia a kompletne zachovaného technologického zariadenia (priemyselne vyrobené mlynské stroje od rôznych výrobcov)
  • vhodný na viac alebo menej odbornú exkurziu pre základné, stredné a vysoké školy
  • budova mlyna a jeho zariadenie umožňuje aj odborný výskum technológií vodných mlynov a rôznych zariadení
spodné podlažie mlyna s vyosievačmi
foto: M. Žec
horné podlažie mlyna s rôznym zariadením; foto: M. Žec