násypník

násypník je lievikovitá nádoba, do ktorej sa vysypalo obilie, ktoré do mlyna doviezli. Spodným otvorom na tomto lieviku sa obilie sypalo priamo do mlecieho zariadenia (žarnov), alebo do výťahu (korčekového dopravníka), z ktorého putovalo ďalej do triediacich alebo mlecích zariadení.

foto: M. Žec