výťah

výťah slúžil na prepravu materiálu (zrno, šrot, krupica, múka,…) od násypníka alebo zo stroja (napr. mlecia stolica) do vyššieho podlažia mlyna, odkiaľ bol prepravovaný potrubím na ďalšie spracovanie v rôznych strojoch