geršňovník

geršňovník vyrábal krúpy z rôznych druhov obilia

geršňovník; foto: M. Žec